Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση με καλλιτέχνες της Λάρνακας