Λάρνακα 2030:
Η Δημιουργία και το Όραμα

Ο «Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Λάρνακα 2030» ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2022 από τον Δήμο Λάρνακας με στόχο να διαχειριστεί την υποψηφιότητα της Λάρνακας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ΠΠΕ) 2030.

Η Λάρνακα 2030 στοχεύει στην ανάπτυξη του οράματος για μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη πολιτιστική ανάπτυξη για τη Λάρνακα, που θα αποτελέσει τη βάση για την υποψηφιότητα της πόλης για τον τίτλο της ΠΠΕ.

Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι:

ΣΤΟΧΟΣ 1

Η ενδυνάμωση των τοπικών καλλιτεχνών, των πολιτιστικών λειτουργών, και της πολιτισμικής δημοκρατίας.

ΣΤΟΧΟΣ 2

Η ανάπτυξη μιας καλύτερης κατανόησης της Ευρώπης, της κοινής μας ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι.

ΣΤΟΧΟΣ 3

Η προώθηση της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στον πολιτισμό για όλες τις κοινότητες και τις κοινωνικές ομάδες σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΣΤΟΧΟΣ 4

Η προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και των πράσινων πρακτικών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.