Συνάντηση με εικαστικούς της πόλης – Co Creating with Visual Artists