Ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 μπαίνει δυναμικά στη νέα χρονιά